Περίπου
Η ιστορία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Πήγαινε πάνω